Skip to main content

Feminist Poetics

Forthcoming

Feminist Poetics

print
cite
print
cite

Cite this article

Women Poets Iranica (April 19, 2024) Feminist Poetics. Retrieved from https://poets.iranicaonline.org/article/feminist-poetics/.
"Feminist Poetics." Women Poets Iranica - April 19, 2024, https://poets.iranicaonline.org/article/feminist-poetics/
Women Poets Iranica December 3, 2023 Feminist Poetics., viewed April 19, 2024,<https://poets.iranicaonline.org/article/feminist-poetics/>
"Feminist Poetics." Women Poets Iranica - Accessed April 19, 2024. https://poets.iranicaonline.org/article/feminist-poetics/