Skip to main content

شعر‌خوانی نیلوفر ظهوری در محفل کاروان‌شعر

شعر‌خوانی نیلوفر ظهوری در محفل کاروان‌شعر

بانو نیلوفر ظهوری شعری از سروده‌های خویش را در چهل‌و‌سومین محفل کاروان شعر تورنتو به مناسبت بهار، نوروز و سال نو 1391 می‌خواند.