Skip to main content

سیمین بهبهانی: یک مترو هفتاد صدم

سیمین بهبهانی: یک مترو هفتاد صدم

سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی نیمای غزل، نویسنده، شاعر دوباره می سازمت وطن، غزل‌سرای معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران که در طول زندگی‌اش بیش از ۶۰۰ غزل سرود و ۲۰ کتاب منتشر کرد در ۲۸ تیر ۱۳۰۶ متولد شد.