Skip to main content

دکلمه و شعر توسط شاعر بانو لینا روزبه‌ حیدری

دکلمه و شعر توسط شاعر بانو لینا روزبه‌ حیدری

شعر و دکلمه از بانو لینا روزبه حیدری: چه شور سرخ غمگینی چرا دردی ز فقدانست/میان شهر این مردم صدای پای شیطانست