Skip to main content

اجرا شعر توسط شاعر و نویسنده لینا روزبه حیدری

اجرا شعر توسط شاعر و نویسنده لینا روزبه حیدری

شعری پر معنا و زیبا از خانم لینا روزبه حیدری - درد مهاجرین افغانستان